Projekty


ElektronickĂ˝ tachometr.

Elektronický (digitální) tachometr

Tento projekt byl jeden z největších, který byl kompletně mimo školní vyuku. Úvodním impulsem pro stavbu vlastního tachometru byl fakt, že ten na zakoupeném motocyklu byl v mílích. Což vadí především kvůli ukazateli ujeté vzdálenosti. Dále také techometr nebyl vybaven takzvaným denním počítedlem kilometrů(to které se dá vynulovat). Chyběly mi také hodiny a ukazatel zařazeného rychlostního stupně.

Hardware

Základem tachometru je mikrokontrolér ATmega8. K zobrazování údajů je použit alfanumerický LCD display (8x2 znaky) s řadičem. Kvůli omezenému počtu IO portů mikrokontroléru je display připojen pomocí I2C port expandéru. Přesný čas je zajištěn pomocí RTC modulu. Ručka rychloměru je ovládána krokovým motorkem (k tomu určeným). O stabilizaci napájení se stará spínaný 5V měnič s proudovým zatížením až 3A.
Oboustranná DPS byla navržena v programu Eagle.

DPS BOT. DPS TOP.

SnĂ­maÄŤe

Pro funkci tachometru je nezbytná řada snímačů. Pro měření rychlosti a ujeté vzdálenosti je použita optická závora a kotouček s 20ti černými a průsvitnými pruhy. Ten je napojen na původní mechanismus uvnitř tachometru. Pro měření otáček není potřeba snímač instalovat protože je již přítomen na každém motocyklu a to v podobě snímače pro zapalování. Stačí tak pouze přivést (upravený) signál do mikropočítače.
Dále je použit snímač pro měření teploty motoru (oleje). Původně je určen pro měření teploty chladicí kapaliny.
Pro měření palubního napětí je použit jednoduchý odporový dělič napětí. Regulace svitu LED indikátorů je řízena pomocí signálu fotorezistoru. Posledním snímačem je kapacitní tlačítko, kterým se tachometr ovládá (přepíná režim, nuluje, atp...)

Funkcionalita

Program pro mikrokontrolér byl napsán v prostředí AVR studia. Tachometr má základní 4 režimy zobrazení:

  • dennĂ­ poÄŤĂ­tadlo
  • hodiny
  • teplota oleje
  • hodiny
  • dennĂ­ poÄŤĂ­tadlo
  • celkovĂ© poÄŤĂ­tadlo
  • palubnĂ­ napÄ›tĂ­
  • teplota oleje
Při delším stisku tlačítka (5s) dojde k vynulování denní vzdálenosti. Pokud je tlačítko stisknuto 10s přepne se zobrazení do režimu nastavení času.

ZadnĂ­ strana tachometru. Test funkÄŤnosti.
Vše připraveno k montáži.