Projekty


GearViewer.

GearViewer

Ukazatel zařazeného stupně pro motocykl.

Ukazatel zařazeného stupně Ukazatel zařazeného stupně.

Základem ukazatele je 7-mi segmentový LED zobrazovač. K řízení modulu slouží mikrokontrolér ATmega8.

Princip funkce

Existuje několik možností jak získat údaj o zařazeném rychlostním stupni.

Rychlost/otáčky

Asi nejuniverzálnější metoda. Informace o zařazeném stupni se získá z poměru aktuální rychlosti a otáček motoru. Tento poměr je samozřejmě pro každý převod jiný. Někde může být nutné instalovat patřičný snímač rychlosti. Se snímáním otáček nebývá problém, protože každý benzinový motor má elektrické zapalování. Nevýhodou je chybné zobrazení stupně při vymáčknuté spojce.

Navržená DPS Navržená DPS.

Pro správnou funkci a universální použití je ideální získat hodnoty poměru převodovývh stupňů během provozu. Toto probíhá automaticky při prvním spuštění (nebo kdykoli poté stiskem tlačítka učení).
Během učení bliká číslice požadovaného převodového stupně. Po naučení patřičného stupně se změní blikající číslice a během následujících 5-ti vteřin je třeba zařadit následující převodový stupeň (1 2 3 ...).
Naučené hodnoty jsou následně uloženy do EEPROM paměti a při dalším spuštění se již načtou z této paměti.

Snímač zařazeného stupně

Moderní motocykly jsou často již vybaveny snímačem zařazeného stupně. V tomto případě stačí pro správné zobrazení zařazeného stupně vyčítat (měřit) jeho výstupní hodnotu.
Výhodou je, že převodový stupeň zobrazen vždy správně i během vymáčknuté spojky.

Sekvenční metoda

Poslední typ pouze snímá pohyb řadicí páky. Teoreticky tak ukazuje správný převodový stupeň i s vymáčknutou spojkou.
Podstatnou nevýhodou je ale vznik chyby při špatném zařazení či vypadnutí stupně. Kompenzace chyby je pak možná zařazením neutrálu a restartem (vypnutí/zapnutí) nebo zařazením krajního převodového stupně.
Tato metoda je také značně náročná na přesnost umístění snímačů polohy řadicí páky.

Výroba

Pokud máte o ukazatel zájem, kontaktujte mě zde nejlépe emailem. Není problém nějaký vyrobit či jen poskytnout program pro mikrokontrolér nebo výkresy plošných spojů pro vlastní stavbu.