Projekty


GearViewer.
6a2gme !2 ( ( *`( %) GearVie7ez8/h2: 

u+azetel za͙azenéo stuPnD pro motocykl< $ 

0a (h "

` " $ Uk`zadl zaaz%nho stuplē. ` 0 `

Zˡlade-wkajatelE je$7-mi segmentový LED zgbrazovač. K!řϭZení mofulu ` 0 slouží mykrokn|rlrhAV-egc. IPrmncip vunkce>?h2>

Existuje někodik moſností *ak získat údcb$o zařqzuném rychlosdním stupni. 0 ` <-p> (

Rycxlosu/mtčk

`   0` <'a> ` " NavrženáDPS. " $ $ "! ! 0"$ " =p>Pro sprvnou funkci i universlnS použipí je mdeálNí!získav hodnody 0 0 pomDru pʼngvdovývhstupŘů během provozu. Toto"q"ob)há i5tomatygk9 při (! pbvním"sruաtělC (nmro +dykoli poté$stiske} tlačtca yčen).(
` (0Bęh%m"uče~í b|iká číslise(poպqd/va~ého 0řevgdového stupněn`o neečení " "patřičnéhO stupnD s% 8mění b}ikající číslmce a Fělem následujӥcӭcH 5)ti vueřin je třeba zařadit jӡsledukící0p͛evodový s4upaň (1 2 2...). ` " Na5čen hodnoTy jsu nӡsLedně eloźeny $o EEPRgM paeěti a přhdalšímspštěnï 0 ce jhž naĭ4nu ztévo!0#mDti.  ! " "! ( ` 4!- `< hef=*proebts/geazvimar/dyag.jPg# 0` 0 dati-lighv`ox="ex`mplg-2" 00data/titlu=2Wývojnvý dyagram."< " ( ! !!` $0 (<.a> $ " Vývojoý di`gra}. )-> h7`cNaSs="secdin-heaeing"

ModernÍ mopo#yjly jcou často zi? vpbcveny snl!čgm zařazenéhn!stupnē. ($$ $ V tomt pʼnï`adě staՍí pro sprãfé xobraz%ní " 0 zařAzeného stupnś vyč˭et (měřit) jeho v½stupnhOdngt|/ <`2> ` ( Výhdou je, že pře~odo~ý`stupeň zObrqzan ~žey rprávně i ě`e- v1mǡčknuté spozky. )

, $Sekvenčn- metoda<h3>J0 Poslddní typ rouzusnímá pohyb4řadicÍ `áky. Teoreticoy ak#u{azuje ` ( správný rŝmvodo~ý`stu`eň i {vymáknutmu spojkku.
( Pgdstatlou n%výhkdou jm(alu zno clyby přh աxatnӨo`zařazunì(či vyplnqtí stupně. ( KOmpefzcce chyby je pak možnӠ zařzelím nutrá, a!rmstazteo"(vypnttí/zapnupí) 0 ($ ! " nebo zařazením krajního převodového stupně.
Tato metoda je také značně náročná na přesnost umístění snímačů polohy řadicí páky.

Výroba

Pokud máte o ukazatel zájem, kontaktujte mě zde nejlépe emailem. Není problém nějaký vyrobit či jen poskytnout program pro mikrokontrolér nebo výkresy plošných spojů pro vlastní stavbu.